کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

اموزش نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان 
با اجرای : رزا خلیلی 
کمیته اموزش و پژوهش 
گروه صدا و تصویر 
ادیت و تنظیم صدا : محمد گلستانجو 
تدوین : جمشید غلامی سیاوزان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *