گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 دسامبر 2016

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز شنبه مورخ 24 دسامبر 2016 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته  سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع : بررسی وضعیت بهائیان در ایران از ابتدای نظام جمهوری اسلامی تا کنون و به مناسبت: اعدام هشت تن از اعضای شورای مدیریتی جامعه بهایی ایران موسوم به محفل روحانی ملی بهائیان در اتاق پالتاک کمیته ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به زیبایی به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای منوچهر شفایی : تاریخچه پیدایش بهائیت در ایران

اقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی : قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد

اقای پایا سیروسیان : بررسی مشکلات شهروندان بهایی

بخش پایانی : اظهار نظرها 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *