گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان  در روزسه شنبه  مورخ 26 دسامبر 2016 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع سالگرد قتل پوینده و مختاری و روز بین المللی حقوق بشر و فقر و بررسی تاثیرات ان بر زندگی زنان جامعه ایران در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

    خانم زرین تاج الیاسی : گزارش خبری ماهیانه  کمیته زنان

  خانم لیدا اشجعی اسالمی : یادبود هجدهمین سالگرد قتلهای پوینده و مختاری

خانم مریم مرادی : حق اندیشیدن به مناسبت ۱۰ دسامبر روز بین المللی حقوق بشر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *