گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 15 دسامبر 2016

 جلسه سخنراني كميته هنر در مؤرخه 15 دسامبر 2016  در روز پنجشنبه ساعت 19 به وقت اروپاي مركزي با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک کمیته هنر برگزار گردید این جلسه همراه بود با سخنرانیهای متنوع که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.


مرضیه بردبار : روز جهانی مهاجرین 

محمد حسن همتی : آيا با حذف موسيقي ،مشكل گرسنگي و بي خانماني جامعه حل مي شود ؟

مهدی گلسفیدی : این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *