گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه  درتاریخ 24 دسامبر2016 ساعت 19به وقت اروپای مرکزی و 21 به وقت ترکیه با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک نمایندگی ترکیه برگزار گردید . این جلسه با سخنرانی های متنوعی همراه بود که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای عابد بردبار: فساد و وضعیت مبارزه با آن از سوی جمهوری اسلامی

اقای علیرضا اسدبکی : به مناسبت درگذشت جعفر والی 

خانم مرضیه بردبار: احمد شاملو( الف . بامداد)

خانم سمیه علیمرادی : روز جهانی حقوق بشر

اقای علی شعبانزاده : مشکلات معلولان در جامعه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *