گزارش صوتی جلسه نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 20 نوامبر 2016

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ایالت هسن (گیسن) در تاریخ 20 نوامبر 2016 با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید و در این جلسه سخنرانان به موضوعات مختلفی پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.


اقای مهدی موسوی : گزارش نقض حقوق بشر 

اقای فرهاد نصیری : سخنرانی به مناسبت روز جهانی کودک 

خانم زینب قنبری : روز جهانی خشونت علیه زنان 

اقای امیر رضایی : مقایسه مواد 12 و 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *