گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 18 دشامبر 2016

این جلسه در ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی و در روز یکشنبه مورخ 18 دسامبر 2016 با حضور اعضای نمایندگی و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی فوق برگزار گزدید که علاقه مندان میتوانند صدا این جلسه را از فایلهای ضبط شده زیر دریافت نمایند.


آقای مسعود نقلی : بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران 

خانم عالیه اسدی : روز جهانی حقوق بشر 

آقای مخمد حسن همتی : روز جهانی مهاجرین 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *