برنامه صد و هشتاد و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 27

ترانه شروع : اسیر دام توام با اجرای زنده یاد دلکش

اعلام برنامه ها

اخبار ورزشی : نادر شاچری

کتاب گویا

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﻴﺎﺭی ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ( ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ) : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی اسالمی

گزارش جلسه هم اندیشی کمیته اموزش 25 ژانویه 2017

ترانه میان برنامه : ما همه جا هستیم : با اجرای محمد حسن همتی (کارو)

ادامه برنامه

اغاز بخش ادبی

معرفی کتاب : مونیکا قریشی  

دلنوشته : شقایق جعفری

اهنگ : روزی روزگاری

معرفی کتاب : سپیده صفری

زنده یادان : سمیه علیمرادی

ترانه میان برنامه : مارا با اجرای امید

ادامه برنامه

دلنوشته : مونیکا قریشی

معرفی کتاب : مریم مرادی

شعر : سپیده صفری  

زن بر سریر قدرت : مریم مرادی

دلنوشته : مونیکا قریشی

ترانه پایانی : وطنم ایران  با اجرای مصطفی جاویدان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *