برنامه صد و هشتاد و سوم رادیه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 31

ترانه شروع : تو مرا دعوت کن  با اجرای انوش

اعلام برنامه ها

اغاز بخش خبر

اخبار کمیته ادیان : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

اخبار کمیته کودک : وحید ترابی

اخبار کمیته محیط زیست : سامان راکی

اخبار کمیته هنر : مرضیه بردبار

ترانه میان برنامه : پازل با اجرای محمد حسن همتی (کارو)

ادامه اخبار

اخبار کمیته دانشجو : امیر رضایی

اخبار کمیته اقوام : فرنوش طیبی

اخبار کمیته زنان : لیدا اشجعی اسالمی

ترانه میان برنامه : لالایی ترکی

بخش کتاب گویا

شرح کنوانسیون قرارداهای بیع بین المللی با اجرای محمد گلستانجو – الیه رحمانی

شرح کنوانسیون حقوق سیاسی زنان با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

اغاز بخش پژوهش

دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی ادیان در ایران) میهمانان برنامه : اسو رستمی – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی و با اجرای مریم مرادی

گلچین سخنرانیهای کانون : بررسی بعضی از نقض مواد قانون اساسی ایران بهروز خسروی

گلچین سخنرانیهای کانون : ایمنی در ساخت و ساز و ضمانت جان ساکنین ساختمان ها سامان راکی  

برنامه جوانانه : کاری از دلارام و درسا دره شوری

آغاز بخش ادبی

معرفی کتاب : شقایق جعفری

دلنوشته : مریم مرادی

معرفی کتاب : لیدا اشجعی اسالمی

دلنوشته : مونیکا قریشی

دلنوشته سپیده صفری  

ترانه میان برنامه : تو رو از دست نمیدم با مصطفی جاویدان

ادامه برنامه

معرفی کتاب : سپیده صفری

معرفی کتاب : سهیلا مرادی

زن بر سریر قدرت : مریم مرادی

شاهنامه خوانی : سهیلا مرادی

معرفی کتاب مریم مرادی

اخبار اقتصادی : مصطفی خدا کرمی

ترانه پایانی : شیرین با اجرای شهاب جزایری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *