برنامه صد و هشتاد و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 01/ 24

ترانه شروع : غروب با اجرای سیاوش قمیشی

اعلام برنامه ها

اغاز بخش خبر

اخبار کمیته ادیان : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

اخبار کمیته کودک : وحید ترابی

اخبار کمیته محیط زیست : سامان راکی

اخبار کمیته هنر : مرضیه بردبار

ترانه میان برنامه : هانا لری

ادامه اخبار

اخبار کمیته دانشجو : امیر رضایی

اخبار کمیته اقوام : فرنوش طیبی

اخبار کمیته زنان : لیدا اشجعی اسالمی

ترانه میان برنامه : اهنگ زیبای ترکی

بخش کتاب گویا

شرح مقوله نامه میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ بخش 1 با اجرای : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

شرح کنوانسیون ازادی اجتماعات با اجرای : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

برنامه جوانانه : کاری از دلارام و درسا دره شوری

آغاز بخش ادبی

حکایت : شقایق جعفری

دلنوشته : سپیده صفری

دلنوشته : مریم مرادی

معرفی کتاب : لیدا اشجعی اسالمی

ترانه میان برنامه : به یاد تو با اجرای محمد حسن همتی (کارو)

ادامه برنامه

معرفی تاریخ : سپیده صفری

زن بر سریر قدرت : مریم مرادی

حکایت : شقایق جعفری

شعر : سپیده صفری

اخبار اقتصادی : مصطفی خدا کرمی

ترانه پایانی : کردی با اجرای ناصر رزازی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *