گزارش تصویری برگزاری میزکتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016

شنبه 17 دسامبر 2016 میز کتابی از طرف نمایندگی سوییس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در شهر زوریخ با عنوان ” دختران خوب به بهشت می روند، دختران بد به ورزشگاه  برگزار شد. هدف از برگزاری این میز کتاب، آگاه کردن و اطلاع رسانی به عموم مردم به خصوص زنان در مورد موانع و مشکلاتی که دختران و زنان ایرانی بعنوان تماشاچی برای مشاهده یک مسابقه ساده فوتبال یا والیبال در داخل ایران را دارند بود.لطفا ادامه گزارش را از اینجا دریافت کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *