گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 28 ژانویه 2017

جلسه سخنرانی اعضای  کمیته دفاع از محیط زیست در تاریخ 28 ژانویه 2017 ساعت 20 بوقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک  برگزار گردید این جلسه همراه بود با سخنرانیهای متنوع که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای نادر زندی : اخبار محیط زیست در ماه گذشته

آقای علی شعبانزاده : خشکسالی ، خطری که کمتر از سلاح هسته ای نیست

اقای احسان فتاحی :  خشکسالی و عوامل ان در ایران

خانم زهرا ارزجانی : نظرات کارشناسی

خانم سمیه علیمرادی :  پدیده حیوان آزاری  و بررسی علل این رفتار ناهنجار گونه در ایران

اقای سامان راکی : ایمنی در ساخت و ساز و ضمانت جان ساکنین ساختمان ها و ضعف مدیریتی در حوزه نظارت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *