گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز شنبه مورخ 28 ژانویه 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته  سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع : بررسی وضعیت مسیحیان در ایران و به مناسبت سالگرد ترور اسقف هائیک هوسپیان مهر در اتاق پالتاک کمیته ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به زیبایی به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای بهمن بوشهریان : وضعیت مسیحیان ایران در دولت تدبیر و امید

اقای جمشید غلامی سیاوزان : زندگینامه اسقف هائیک هوسپیان مهر 

اقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی : روشهای سرکوب مسیحیان در ایران 

بخش پایانی : گفتگو و اضهار نظر پیرامون موضوع جلسه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *