گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان در تاریخ 4 ژانویه 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی در ایران با حضور اعضای نمایندگی و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید و سخنرانان به تشریح مطالب خود پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم لیدا اشجعی اسالمی : بررسی موارد نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته

اقای عبدالخالق امیری : بررسی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی  ایران

اقای جمشید علامی سیاوزان : نحوه عملکرد جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق شهروندی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *