گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017

جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک در تاریخ دوشنبه 23 ژانویه 2017 با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با تحلیل خبرهای نقض حقوق بشر در ایران و موضوعات مختلف در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه یاد شده را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم سپیده صفری : گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در ایران

آقای نیما کاظمی نژاد :  بررسی مهاجرت و روز جهانی مهاجر

خانم مهناز احمدی : پارازیت و تاثیرات ان بر سلامت انسان

آقای محمد حاجی امیدی :  لغو تابعیت ایرانی  دو تابعیتی و بررسی آن از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *