گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی كميته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمايندگی بادن وورتمبرگ 20 ژانویه 2017

جلسه مشترک سخنرانی كميته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمايندگی بادن وورتمبرگ در مؤرخه 20 ژانويه 2017 در روز جمعه ساعت 19 به وقت اروپای با حضور اعضای کمیته و نمایندگی یاد شده و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک برگزار گردید علاقه مندان میتوانند گزارش صوتی جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای بهروز خسروی : بررسی برخی از موارد نقض قانون أساسی در ايران

خانم مرضیه بردبار : پوران فرخزاد كيست؟

اقای وحید ترابی : ازادی های گم شده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *