برنامه صد و هشتاد و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 02/ 07

ترانه شروع : از یاد رفته با اجرای زنده یاد داود مقامی

اعلام برنامه ها

اغاز بخش خبر

اخبار کمیته ادیان : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

اخبار کمیته کودک : وحید ترابی

اخبار کمیته محیط زیست : سامان راکی

اخبار کمیته هنر : مرضیه بردبار

ترانه میان برنامه : اهنگ ترکی 

ادامه اخبار

اخبار کمیته دانشجو : امیر رضایی

اخبار کمیته اقوام : فرنوش طیبی

اخبار کمیته زنان : لیدا اشجعی اسالمی

اغاز بخش پژوهش

اگاهی از حقوق انسانی : شرح ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر با اجرای مریم مرادی

حقوق بشر به زبان ساده : بررسی فاجعه پلاسکو از نگاه مسئولیت افراد در قبال جامعه با اجرای امیر نیلو – الیه رحمانی

ترانه میان برنامه : دوزخیان با اجرای همای مستان 

بخش کتاب گویا

شرح بخش اول مقوله نامه میثاق حقوق کودک : با اجرای مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی 

شرح بخش دوم مقوله نامه میثاق حقوق کودک : با اجرای مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی 

گلچین سخنرانیهای کانون : سواستفاده بخش روحانیت از باورهای مردم جمشید غلامی سیاوزان

برنامه جوانانه : کاری از دلارام و درسا دره شوری

بخش اول رمان قلعه حیوانات : نوشته جورج ار ول با اجرای : مهدی گلسفیدی

آغاز بخش ادبی

حکایت : شقایق جعفری

معرفی کتاب : مریم مرادی

دلنوشته : مونیکا قریشی

معرفی کتاب : سپیده صفری  

ترانه میان برنامه : میترسم  با اجرای محمد حسن همتی (کارو)

ادامه برنامه

معرفی کتاب : مونیکا قریشی

دلنوشته : سپیده صفری

شعرنو : مونیکاقریشی

معرفی کتاب : لیدا اشجعی اسالمی

اخبار اقتصادی : مصطفی خدا کرمی

ترانه پایانی : گل سنگ اجرای زنده یاد هایده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *