گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 ژانویه 2017 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با موضوع زلزله بم و خشونت در جامعه کنونی ایران و موارد دیگر با حضور اعضای نمایندگی و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای جمشید غلامی سیاوزان : هر انچه در زلزله بم اتفاق افتاد 

اقای فرداد عسکری : دلنوشته در باب فاجعه ساختمان پلاسکو 

خانم فلامک راد : عقیم سازی زنان کارتن خواب در ایران 

خانم دلارام دره شوری : خشونت در جامع کنونی ایران 

خانم زرین تاج الیاسی : اظهار نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *