گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی در روز پنجشنبه 2 فوریه 2017 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی با موضوع بررسی ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و سو استفاده بخش روحانیت از باورهای مردم قبل و بعد از انقلاب اسلامی و روز جهانی مقابله با عقیم سازی زنان با حضور اعضای نمایندگی و جمع کثیری از مهمانان و فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید در این جلسه سخنرانان به ارائه موضوعات یاد شده پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای محمد گلستانجو : خبرهای نقض حقوق بشر در ایران در ماه گذشته

اقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی : مقایسه ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را با قانون اساسی ایران

خانم مریم مرادی :  مقابله با عقیم سازی زنان

اقای جمشید غلامی سیاوزان :  سو استفاده روحانیت از باورهای مردم در انقلاب اسلامی

بخش پایانی : پرسش و پاسخ و اظهار نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *