گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 3 فوریه 2017

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان در روز جمعه مورخ 3 فوریه 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی پاکستان و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع بررسی اخبار نقض حقوق بشر در ایران و روز جهانی عدالت اجتماعی و زبان مادری در اتاق پالتاک برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شذه زیر شنوا باشند.

خانم لیدا اشجعی اسالمی : بررسی موارد نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته

اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی : بررسی عدالت اجتماعی در ایران و توضیع امکانات مساوی اجتماعی

اقای جمشید غلامی سیاوزان : منظور از زبان مادری چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *