اطلاعیه شماره ۱۰۳۳ کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص بازداشت و سرکوب جوانان معترض

باز هم ، بازداشت و سرکوب جوانان معترض، درتجمعات اخیر

مردم ایران همواره درکمال مظلومیت، بار فزون خواهی ها و ماجراجویی های (کمک های مالی به فلسطین، عراق، لبنان، سوریه، یمن، بحرین و …) بی حاصل حضرات رابه دوش کشیده اند و طی هفته های گذشته درشهرهای مختلف کشور، اقدام به برگزاری اعتراضات مدنی نمودند تا شاید بدین طریق در سانسورشدید رسانه ها ،احدی خبری ازحال آنها بگیرد. در این میان، همچون اعتراض های دی ماه ۱۳۹۶ جوانان بنابه مطالبات برحقشان حضور چشمگیرتری داشتند.

افزایش بی سابقه معضلات اجتماعی و تورم لجام گسیخته ایران که حاصل سوءمدیریت دولتمردان راه را برای: سود جوئی، رانت خواری، اختلاس و … نموده

 متاسفانه همانطور که انتظار می رفت مدیران جمهوری اسلامی ایران تدبیری جز اعمال خشونت، دستگیری، ضرب و شتم، حبس، تهدید و ارعاب خانواده دستگیرشدگان از خود نشان ندادند.

با سابقه ای که از دولت جمهوری اسلامی ایران در دست است بخصوص وضعیت نامشخص دستگیرشدگان در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ ، نگرانی های جدی درارتباط با بازداشت شدگان اخیر هم همچنان وجود دارد.

اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : 

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. 

اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. 

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل ۳۹ قانون اساسی : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده ، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۳۲ قانون اساسی : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

 اصل ۲۷ قانون اساسی : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است . 

مادهٔ پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر: احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

مادهٔ نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر: احدی نمیتواند خودسرانه توقیف،  حبس یا تبعید بشود.

مادهٔ بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر: بند۱ (هر کس حق دارد آزادانه مجامع  و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.

ما اعضاء کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ضمن ارج نهادن به کلیه مبارزات مدنی برخاسته از اندیشه مردم ایران همچنین ابراز همدردی با آسیب دیدگان این اعتراضات ،آزادی فوری وبی قید و شرط بازداشت شدگان و برخورد قانونی قاطع با کلیه عوامل دخیل در سرکوب مردم حق طلب، همچنین رعایت حقوق ذاتی و شهروندی را خواستاریم.

۱۰۳۳

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *