برنامه کامل ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه ها «مسیر سبز»، «ورقی از خاطرات»، و «پندها و پیمان ها» بخش ها این پیام دوست هستند که امیدواریم از شنیدن آن ها لذت ببرید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post برنامه کامل ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *