فیلم؛ حمله یک جوان بجان آمده به یک آخوند

یک جوان جان به لب رسیده که می گوید از شهر قم آمده است، یک آخوند را در خیابان با تندترین الفاظ مورد خطاب قرار می دهد: ننگ بر شما آخوندها…لعنت به خامنه ای… شما آخوندها از این سگ هم کثیف تر هستین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *