فیلم؛ دستفروش: خشم مردم و فرار ماموران

فیلم زیر: خشم مردم و مقابله با مامورانی که به یک دستفروش محروم حمله کرده بودند و دنبال کردن آنان در مهاباد

امروز پنجشنبه ۱۵ شهریور ، ماموران شهرداری در تاریک بازار مهاباد به یک دستفروش محروم یورش بردند که خشم مردم حاضر در بازار را برانگیخت و همانگونه که در کلیپ می بینید به هو کردن و سپس مقابله و دنبال کردن ماموران شهرداری در بازار اقدام کردند و ماموران نیز چاره ای جز فرار و ترک صحنه با رسوایی تمام نداشتند. واقعیت این است که افراد دستفروش که تنها راه گذران زندگی آنان در حد بخور و نمیر همین بساط ها و دستفروشی است چاره ای جز دستفروشی برای گذران زندگی ندارند، چرا که کشور در رکود و کارگاه‌ها و کارخانه ها تعطیل یا زیان‌ده هستند، حکومتی که به جای ایجاد اشتغال و صرف وقت و درآمد مملکت در مسیر آبادانی و پیشرفت و توسعه اقتصادی، سرگرم صرف درآمدها و ثروت کشور برای مداخلات توسعه طلبانه و نظامی و تروریستی در سوریه و عراق و لبنان و یمن است و یا مسئولان و آقازاده هایش مشغول اختلاسهای میلیاردی و انتقال آنها به خارج ایران هستند راهی بجز سرکوب و فشار بر روی مردم محروم در داخل ایران ندارد و ماموران چنین حکومتی روزانه در حال خلق چنین صحنه هایی از ظلم و سرکوب در حق محرومان کشورمان در کوچه و خیابان و در هر مکانی هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *