محکومیت یک روزنامه‌ نگار ایلامی به حبس

یک روزنامه‌نگار اهل ایلام به نام “نجف مهدی‌پور” طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام روز سه‌شنبه گذشته مورخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷ یک روزنامه‌نگار به نام “نجف مهدی‌پور” را به اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” مجموعا به تحمل یک‌سال حبس تعزیری محکوم کرد.

نجف مهدی‌پور صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول دوهفته‌نامه‌ی تعلیق‌شده‌ی «باخترزمین» است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *