مسیر سبز (۴) – ادامه‌ گفتگو از هفته‌ گذشته: ادراک

در چهارمین قسمت از مسیر سبز، موضوع گفت و گو موضوعی است که در برنامه پیش کامل نشد: ۵ میزان برای ادراک. در این قسمت ۳ میزان باقی مانده موضوع صحبت نیوشا راد مجری برنامه، و کارشناس برنامه آقا احسان رحیمی است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post مسیر سبز (۴) – ادامه‌ گفتگو از هفته‌ گذشته: ادراک appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *