ورقی از خاطرات ف۲ ق۵ – حالت سوخته دل

بهره هایی که نصیب آدمی نمی شوند مگر در لحظاتی تلخی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post ورقی از خاطرات ف۲ ق۵ – حالت سوخته دل appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *