سخنگوی ستاد اربعین: تاکنون ۳۵۰ هزار نفر به قصد سفر اربعین از مرزهای کشور خارج شده‌اند