محکومیت متهم اصلی پرونده شورای مرودشت به «۳۰۴ سال» حبس

خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع «آگاه» از صدور احکام اولیه متهمان پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مرودشت خبر داد. متهم اصلی این پرونده به ۳۰۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.