مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران می‌گوید مدارس این استان امسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ معلم کم داشت