کوتاه و گویا از بازار مسکن؛ چگونه در بازار مسکن به‌روز بمانیم؟

مسکن کالایی سرمایه‌ای است که مستهلک می‌شود و قیمت آن متأثر از تورم و سیاست‌گذاری‌هاست، در عین حال از محل اجاره، درآمدزایی داشته و نسبت به داوستدهای زمین، فرآیند مشتری‌یابی راحت‌تری دارد و البته هزینه نقل و انتقال آن نیز بالاست.