پاکستان تعدادی از افسران پلیس ضد تروریسم را به‌ اتهام کشتن چهار غیرنظامی دستگیر کرد