گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد