فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی ایالت هسن ۳۱ مارس ۲۰۱۹

نمایندگی
گیسن برگزار میکند

سخنرانی، پرسش و پاسخ، گفتگو و تبادل نظر

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

 سمیه قربانی اسماعیل ترخانی

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

معصومه
نژادمحجوب

بررسی ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر

و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فاطمه عروجی

روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم

مهدی
هوری زاد 

تبعیض نژادی و نژاد پرستی

زهره حیدری شاهی            

ایمنی و سلامت در محیط کار

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

بحث
آزاد :

محیط زیست در ایران

زمان: یکشنبه ۳۱مارس ۲۰۱۹ ساعت ۱۸:۰۰به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری: فضای مجازی پالتک اتاق نمایندگی هسن

Paltalk ; View all

Social, Issues and Politics

Human
Rights

Kanoon
Defae az hoghogh bashar dar Iran.hessen

همکاران و فعالینی که در برگذاری این نشست مارا یاری میکنند:

مسئول جلسه : امیرحسین هوری زاد

صدابردار: رسول عباسی زمان آبادی

منشی جاسه: فاطمه عروجی

ادمین ها: رسول عباسی زمان آبادی ، امیرحسین هوری زاد،
فرهاد نصیری

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی هسن