فراخوان جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی های اتریش و نوردراین وستفالن ۲۸ مارس۲۰۱۹

گردهمایی نمایندگی های اتریش و نورد راین وستفالن

سخنرانی،
پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

سخنرانان و موضوع سخنرانی آنها:

زرین تاج الیاسی :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

فریبا مرادی پور:

بررسی ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر (برابری در حرمت و حقوق)

و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سمانه محبی :

روز جهانی زن

شبنم رضاوند:

تبعات تخریب محیط زیست

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

بحث آزاد:

بحرانهای طبیعی و حقوق انسانی

تاریخ جلسه: پنجشنبه
 28 مارس 2019 ساعت  2100 به
وقت اروپای مرکزی

محل
برگزاری
: فضای مجازی پالتالک، اتاق نمایندگی
اتریش

: Paltalk

Social
Issues and Politics

Human
Rights

Kanoon
Defa az Hoghogh Bashar dar Iran namayandegi Austria

مسئول جلسه:سمانه محبی  

منشی جلسه :زرین تاج الیاسی  

صدابردار: بابک میری

ادمینها: بابک میری، فریبا مرادی پور، سهیلا مرادی

کانون دفاع
ازحقوق بشر در ایران

نمایندگی های اتریش و نوردراین وست فالن