فرمانداران و اعضای ستاد بحران استان تهران به حالت آماده‌باش درآمدند