نگاهی به فعالیت‌های سایبری ایران؛ در گفتگو با کالین اندرسون

در شمار برنامه‎های توسعه پنج ساله در ایران، همواره توجه به فضای سایبری به عنوان یکی از ابزارهای پدافند غیرعامل در کنار اهمیت اطلاع رسانی و سازماندهی که دارد، مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفته است؛ امکانی که با نگاه بدبینانه‌ی مسئولین، به فضای پرتنشی بین شهروندان و دستگاه‌های امنیتی تبدیل شده است. در چنین فضایی مسئله‌ی “امنیت” کاربران اهمیت پیدا می‌کند.
با توجه به افزایش فعالیت نیروهای سایبری تحت الحمایه حکومت ایران، به خصوص هدف گرفتن فعالان سیاسی و کنشگران جامعه‌ی مدنی، به سراغ “کالین اندرسون”(Collin Anderson) رفته‌ایم.

Continue reading نگاهی به فعالیت‌های سایبری ایران؛ در گفتگو با کالین اندرسون